Trasa Pacai

Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy”

Natuur, Polska

Kontakty

Specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH200022) obejmuje górny odcinek Rospudy oraz 9 rynnowych jezior, przez które rzeka przepływa. Stwierdzono tu 14 siedlisk Natura 2000, a najcenniejsze z nich to siedliska wodne (w tym rzeczne zbiorowiska włosieniczników), torfowiska wysokie i alkaliczne, lasy i bory bagienne oraz murawy kserotermiczne. "Bagno Parchacz" jest miejscem występowania rzadkich i zagrożonych gatunków mokradłowych, w tym lipiennika Loesela i sierpowca błyszczącego. Powierzchnia 4070,69 ha.

Opinie

Napisać komentarz