Pacų kelias

Natura 2000 teritorija „Rospudos aukštupio slėnis“ (Dolina Górnej Rospudy)

Gamta, Lenkija

Kontaktai

Speciali saugomų buveinių teritorija (PLH200022) apima Rospudos upės aukštupio atkarpą bei 9 rininio tipo ežerus, per kuriuos ši upė teka. Šioje vietoje nustatyta 14 Natura 2 000 buveinių, o vertingiausios jų – tai būtent vandens buveinės (į jų sudėtį įeina upėse augančios kurklių grupės), aukštapelkės ir alkalinės pelkės, pelkiniai ir spygliuočių miškai bei kseroterminės pievos. „Parchacz raistas“ (Bagno Parchacz) – yra retų ir nykstančių pelkinių rūšių vieta, čia galima aptikti Dvilapį purvuolį ir Žvilgančiąją riestūnę. Plotas – 4 070,69 ha.

Atsiliepimai

Komentuoti