Trasa Pacai

Wigierski Park Narodowy

Natuur, Polska

Kontakty

Jak się skontaktować?:

Utworzony w 1989 r. Powierzchna 15085 ha. Chroni polodowcowy krajobraz ostatniego zlodowacenia z bogactwem cieków i zbiorników wodnych (42), otoczonych lasami i otwartymi przestrzeniami pól i wsi. Największym i najgłębszym jeziorem WPN są Wigry, a wielką osobliwością są „suchary” - śródleśne zarastające mszarem jeziorka. Najcenniejsze obiekty objęte są ochroną ścisłą, m.in. fragmenty rzeki Wiatrołuży, Czarnej Hańczy i Jezioro Wigierskie Białe. Największym zabytkiem WPN jest pokamedulski klasztor.

Centrum Informacji Turystycznej WPN
Krzywe 82, 16-402 Suwałki, pow. suwalski, Polska
www.wigry.org.pl
Muzeum Wigier WPN
Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki, pow. suwalski, Polska
www.wigry.org.pl/mw/

Opinie

Napisać komentarz