Trasa Pacai

Spichlerz dworu w Giżach (Gižai)

Architektura

Kontakty

Adres:
Jak się skontaktować?:

Dwór w Giżach (Gižai) wspominano od XVIII w., wówczas gdy należał do wojewody mińskiego A. M. Chmary. We dworze działała cegielnia, gorzelnia, browar i młyn. Na początku XX w. spora część ziem dworskich przypadła chłopom. Na nich powstały obecne wsie Daržininkai, Naujieji Gižai, Adamarina i in. Pozostały dwór przed I wojną światową kupiło towarzystwo „Žagrė”, od niego dwór nabyło seminarium duchowne, a po przeniesieniu seminarium mieściła się w nim szkoła. W międzywojniu dwór Giże kupił J. Vailokaitis i podarował go swojej siostrze J. Prapuolenienė. Wraz z mężem pomyślnie prowadziła ona gospodarstwo, jednak podczas wojny część budynków została zburzona. Z biegiem czasu budynek zaczął grozić zawaleniem i w 1989 r. został zburzony. Do naszych czasów zachował się jedynie piętrowy, murowany spichlerz.

Opinie

Napisać komentarz