Trasa Pacai

Ruiny kościoła w Mieruniszkach

 kościół, Polska

Ruiny kościoła znajdują się w sąsiedztwie drogi nr 652 Filipow – Kowale Oleckie, na zadrzewionym wzniesieniu przy wschodnim brzegu Jeziora Mieruńskiego Wielkiego. Wzmianki o kościele ewangelickim pochodzą z 1545 r. Zniszczony przez Tatarów na przełomie 1656 i 1657 r. W latach 1695 – 1710 kościół ewangelicki został odbudowany w formie gotyckiej z elementami niderlandzkiego klasycyzmu. Ołtarz w stylu tzw. gdańskiego baroku wykonano w Olecku. Podczas I wojny światowej w kościele umieszczono sortownię poczty polowej. Uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 r. Po wojnie brak opieki przyczynił się do jego zrujnowania. W czasie przebudowy drogi w latach 60. XX w. zniszczono cmentarz przykościelny.

Dr. Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Opinie

Napisać komentarz