Trasa Pacai

Pomnik Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta w Prenach (Prienai)

Pomniki

Audio przewodnik

0:00
0:00

Kontakty

Jak się skontaktować?:

Kiejstut (Kiejstutis), syn wielkiego księcia litewskiego Giedymina, rządził odziedziczoną Żmudzią i księstwem trockim. Najsłynniejszymi ośrodkami jego posiadłości były Kowno, Troki, Grodno, Brześć, był też właścicielem Prenów. 
W 1933 r. w Prenach rozpoczęto budowę koszar, w których później został dyslokowany garnizon preneński armii litewskiej - II batalion i III grupa artylerii V pułku piechoty im. Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta. W 1937 r. ze środków zebranych wśród żołnierzy i okolicznych mieszkańców na brzegu Niemna został postawiony i wyświęcony pierwszy pomnik wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta. Pomnik wykonany z żelbetu, pokryty granitem składał się z postumentu o wysokości 7,4 m i rzeźby o wysokości 2,5 m. Około 1954 r. pomnik rozebrano i zakopano pod ziemią. Po uzyskaniu pozwolenia na wydobycie pomnika, pomnik wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta został odbudowany i ustanowiony już w innym miejscu - przy moście preńskim. Pomnik ten ma około 10 m wysokości. Jest to rzeźba z brązu ustawiona na granitowym cokole. Rzeźbiarz pomnika - G. Kamarauskas, architekt K. Lupeikis.

 

Miejsce

Dzielnica Prienai

Opinie

Napisać komentarz