Trasa Pacai

Zespół budynków cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Kibartach (Kybartai)

 kościół

Kontakty

Adres:
Jak się skontaktować?:

Zespół budynków cerkwi św. Aleksandra Newskiego wybudowany w 1870 r. dla pracowników kolei, składa się z dwóch części – cerkwi i domu popa. Cerkiew wybudowano na planie krzyża greckiego, z wyraźnym centrum, przeważa w niej rosyjska architektura bizantyjska. Podczas I wojny światowej świątynia została zamieniona w magazyn. W 1919 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało diecezji sejneńskiej cerkiew, budynek szkoły i 2 domy parafialne. Prawosławni mieszkający w Kibartach wielokrotnie zwracali się do władzy z prośbą o zwrócenie cerkwi, aż w końcu w 1929 r. na mocy decyzji rady ministrów, zrujnowana cerkiew została zwrócona społeczności. W 1935 r. cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Kibartach została odrestaurowana. Obecnie cerkiew należy do prawosławnej parafii św. Aleksandra Newskiego w Kibartach.

Opinie

Napisać komentarz