Trasa Pacai

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Filipowie

 kościół, Polska

Kościół znajduje się we wschodniej części Filipowa, na wzgórzu, orientowany. Otacza go kamienny mur. W 1571 r. król Zygmunt August erygował parafię rzymskokatolicką. Pierwszy kościół był drewniany. Obecny istniejący murowany kościół, w swojej pierwotnej formie, powstał na podstawie projektów Christiana Piotra Aignera w 1841 r. jako budowla jednonawowa. W 1884 r. został powiększony o nawy boczne i jedno przęsło części prezbiterialnej. Został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1915 r. Odbudowany w latach 1923-26. Ponownie uszkodzony w 1944 r. w czasie kolejnej wojny, a po niej odbudowany. W latach 1978-84 przebudowany – dodano boczne aneksy i przedłużono nawy boczne. Obiekt pomimo licznych przebudów zachował cechy klasycystyczne.

Dr. Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Opinie

Napisać komentarz