Trasa Pacai

Dwór w Wyłkowyszkach (Vilkaviškis)

Estates

Kontakty

Według historyka B. Mašalaitisa, wiedząc, iż Wyłkowyszki od 1645 r. były zarządzane przez Krzysztofa Zygmunta Paca, można sądzić, iż w niedługim czasie wybudował on sobie w mieście dwór. Obecnie zachowany dwór w Wyłkowyszkach z całą pewnością nie jest z czasów zarządzania rodziny Paców, jednak historia dworów w mieście najprawdopodobniej rozpoczęła się od tej wielmożnej rodziny. Nawet w kronikach szwedzkich z początków XVIII w. wspomina się, że ich wojsko szukało w Wyłkowyszkach właścicieli jakiegoś zamku (widocznie, dworu), aby ugościli wysokich wojskowych. W źródłach historycznych wspomina się, że dowódca francuski Napoleon, w 1812 r. szykując się do bitwy z wojskiem rosyjskim, zatrzymał się na kilka dni we dworze w Wyłkowyszkach. Obecnie piętrowy dwór w stylu klasycystycznym nie jest przystosowany do zwiedzania.

Opinie

Napisać komentarz