Trasa Pacai

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Szypliszkach

Historia, Polska

Cmentarz jest położony około 1 kilometra na południe od wsi, po zachodniej stronie szosy Szypliszki – Suwałki, na skraju lasu. Ogrodzony drewnianym płotem. Na osi alejka. Po jej południowej stronie kilkanaście równoległych rzędów mogił pierwotnie oznaczonych betonowymi płytkami z krzyżem, w których spoczywają żołnierze niemieccy. Po stronie północnej alejki prawdopodobnie są mogiły żołnierzy rosyjskich. W pobliżu bramy dwa wysokie, współczesne krzyże drewniane ( łaciński i prawosławny). W lutym 1915 roku dwie armie niemieckie wyparły Rosjan z Prus i niemal całej Suwalszczyzny. Toczone były ciężkie walki, w których strona rosyjska poniosła większe straty. Na cmentarzu w Szypliszkach pochowano 209 żołnierzy niemieckich i 498 rosyjskich.

Dr. Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Opinie

Napisać komentarz