Trasa Pacai

Molenna pw. Świętej Trójcy (Staroobrzędowców) w Wodziłkach

 kościół, Polska

Molenna usytuowana jest w centrum wsi. Drewniany budynek służący jako dom modlitwy został zbudowany około 1885 r. dla starowierców (odłam prawosławia). W 1921 r. została utworzona samodzielna parafia staroobrzędowa w Wodziłkach. W 1928 r. do budynku dobudowano dzwonnicę zwieńczoną cebulastym hełmem. Świątynia była gruntownie remontowana w 1936 i 1997 r. Jest jedną z niewielu czynnych świątyń staroobrzędowych w Polsce. 

Opinie

Napisać komentarz