Pacų kelias

Wiżajny bažnyčios įrengimas

Architektūra, Lenkija

Pagrindinis XVIII a. vidurio vėlyvojo baroko altorius tikriausiai kilęs iš pirmosios Wižajny bažnyčios (pastatyta XVI a. antroje pusėje, sudegė 1824 m.). Altoriuje – Rožinio Dievo Motinos paveikslas, o jo viršutinėje dalyje – bažnyčios globėjos – šventosios Teresės Avilietės paveikslas; finale yra apvaizdos akis. Vertingas apstatymo elementas – XIX amžiaus paveikslas, vaizduojantis nukryžiuotą Kristų. Klasicistinio stiliaus šoniniai altoriai. Kairiajame šoniniame altoriuje yra 1939 m. Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas ir XIX a. krikštas. Šventykloje taip pat įrengta barokinė taurė.

Dr. Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Atsiliepimai

Komentuoti