Pacų kelias

Virbalio senojo miesto vieta

Architektūra

Kontaktai

Adresas:

Virbalis ėmė kurtis XVI a. pradžioje, po to kai 1422 m. Melno sutartimi buvo nustatyta vakarinė Lietuvos siena ir visu pasieniu imta steigti gyvenvietes. 1593 m. vietovė gavo Magdeburgo teisę ir herbą. Iki XVIII a. dar vadintas Nova Volia, nors Lenkai miestą vadino Veržbolovu. K. Z. Pacas prisidėjo įkurdinant Virbalio katalikų vienuolius domininkonus. XIX a. antroje pusėje pro Virbalį buvo nutiesta Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelio atšaka. Virbalio geležinkelio stotis buvo pastatyta už kelių kilometrų, prie pat valstybės sienos su Vokietija – dabartiniuose Kybartuose. Miestelio planas stačiakampis, susiformavęs iki XVII a. vidurio, nors senoji dalis suplanuota apie 1560 m. vykdant Valakų reformą.

Atsiliepimai

Komentuoti