Pacų kelias

Vilkaviškio paminklas Lietuvos nepriklausomybei

Paminklai

1916 m. Vilkaviškio miesto turgaus aikštėje vokiečiai pastatė paminklą žuvusių Rytų fronte vokiečių karių garbei. 1918 m. pabaigoje, susilpnėjus vokiečių okupacinei valdžiai, buvo leista organizuoti savo administracinę valdžią ir lapkričio pabaigoje susirinkę miestiečiai įsteigė Laikiną Miesto komitetą. Komiteto taryba nutarė vokiečių pastatytą prekyvietėje paminklą perdirbti ir pritaikyti atgimusiai Lietuvai paminėti. Minint Lietuvos nepriklausomybės 5 metų sukaktį, 1923 m., netoli tuo metinės Įgulos bažnyčios pastatytas tašyto akmens paminklas su Vyčiu, tačiau pokario metais jis buvo negailestingai nugriautas ir tik 1991 m. architektas V. Balčiūnas, pasinaudodamas nuotrauka, padarė brėžinį, pagal kurį paminklas buvo atkurtas.

Atsiliepimai

Komentuoti