Pacų kelias

Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų kompleksas

Architektūra

Kontaktai

1926 m. įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, buvo nuspręsta atidaryti ir kunigų seminariją. Vysk. A. Karoso rūpesčiu pradėta naujos seminarijos statyba. 1930 m. 60 klierikų iš laikinai įkurtos seminarijos Gižuose persikėlė į naujai pastatytas seminarijos patalpas Vilkaviškyje. 1944 m., prasidėjus antrai sovietų okupacijai, seminarijos veikla buvo sustabdyta. Artėjant frontui, dalis klierikų pasitraukė į Vokietiją ir tęsė mokslą Eichstaett kunigų seminarijoje, kiti pasiliko Lietuvoje ir persikėlė į Kauno seminariją. 1955 metais buvusiame seminarijos pastate įkurtas siuvimo fabrikas „Žemkalnija“, veikiantis iki šiol ir yra viena iš didžiausių įmonių Vilkaviškio rajone. Rūmus projektavo architektas V. Landsbergis-Žemkalnis.

Atsiliepimai

Komentuoti