Trasa Pacai

Zabytkowe wyposażenie kościoła w Wigrach

Architektura, Polska

Kościół w Wigrach był bogato wyposażony. Do 1915 r. znajdowało się w świątyni 10 ołtarzy. Po zniszczeniach wojennych odrestaurowano siedem. Dwukondygnacyjny ołtarz główny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wykonany z drewna złoconego. Ażur pierwszej kondygnacji, ukształtowany z gałązek roślinnych i wstęg snycerskich, tworzy wielką literę M, symbolizującą imię Marii (Matki Bożej); obramiają one obraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Wystrój ołtarza uzupełniają figury św. Romualda i św. Benedykta. Ołtarze boczne w kaplicach zwróconych do nawy od strony południowej noszą wezwania św. Romualda, Bożego Narodzenia i św. Kazimierza; w kaplicach zwróconych do nawy od strony północnej: św. Piotra, św. Michała Archanioła i św. Benedykta. We wszystkich ołtarzach wiszą współczesne obrazy, pierwotne uległy zniszczeniu podczas I i II wojny światowej. Wyposażenie większości jest barokowe z wyjątkiem chóru muzycznego i ołtarza św. Benedykta, które są wykonane w stylu klasycystycznym.

Dr. Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Opinie

Napisać komentarz