Trasa Pacai

Wyposażenie kościoła w Raczkach

Architektura, Polska

Wyposażeniem i zdobieniem wnętrz kościoła zajmował się zespół tych samych artystów włoskich, którzy pracowali przy pałacu Paca w Dowspudzie. Ściany i sklepienia pokryto polichromią. Poza ołtarzem głównym w kościele znajdowało się 8 ołtarzy bocznych, po 4 z każdej strony. Wszystkie były wyposażone w rzeźby i obrazy.

Najcenniejszymi elementami wystroju kościoła są dwie płaskorzeźby z białego marmuru. Są to epitafia o kształcie stel grobowych. Na jednej – kobieta w carona muralis na głowie (personifikacja kraju, w tym wypadku niewątpliwie Polski vel Rzeczpospolitej) opłakuje uwieńczone girlandą kwiatów popiersie mężczyzny oznaczonego herbem Paców – Gozdawą, który wieńczy hrabiowską koroną), rózgami liktorskimi i krzyżami orderowymi. Na drugiej steli anioł wypisuje rylcem czyny rycerza, na co wskazuje rzymski miecze, pancerz i hełm.
Obie stele zakomponowane są jako odpowiedniki, co sugeruje ich pierwotne przeznaczenie:
mauzoleum w kaplicy pałacowej w Dowspudzie. Tablice najprawdopodobniej miały upamiętniać wybitnych przedstawicieli rodu Paców – Michała  lub Józefa. Pierwotnie były umieszczone w kaplicy pałacu w Dowspudzie. Uważane są za dzieło któregoś z uczniów i współpracowników rzeźbiarza Antonio Canovy, być może Ludwika Kaufmanna. Z elementów wyposażenia wpisanych do rejestru zabytków na uwagę zasługują: drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, dwa krzyże ołtarzowe z brązu i cztery mosiężne lichtarze z 2. połowy XIX w. Rzeźba św. Jana Nepomucena została wykonana w 1842 r. z drewna (polichromowana, pełnoplastyczna). Stylistycznie nawiązuje do klasycyzmu.

Ołtarz główny umieszczony w aediculi zamykającej prezbiterium w nastawie ołtarzowej ma kompozycję rzeźbiarską przedstawiającą ukrzyżowanego Chrystusa, któremu towarzyszą św. Maryja, św. Magdalena i św. Jan. Autorstwo tej kompozycji rzeźbiarskiej jest przypisywane włoskiemu rzeźbiarzowi Carlo Aurelli, który wykonał w kościele wiele rzeźb, jak również tych na fasadzie kościoła.

dr Dariusz Maciej Ambrosiewicz

Opinie

Napisać komentarz