Trasa Pacai

Pomnik przyrody „Aleja lipowa w Dowspudzie”

Natuur, Polska

Kontakty

Adres:

Aleja jest fragmentem pozostałości zespołu pałacowo-parkowego (XIX w.) hrabiego L. M. Paca w Dowspudzie. Pierwotnie aleja lipowa, na odcinku 2 km, prowadziła od pałacu Paca do miejscowości Szkocja, gdzie znajdowała się wieża obserwacyjna i punkt pomiarów meteorologicznych. Obecnie zachował się jedynie jej niewielki fragment (500 m) na terenie szkoły rolniczej w Dowspudzie. Poza lipą drobnolistną (Tilia cordata) tworzą ją też klony (Acer platanoides) i jesiony (Fraxinus excelsior). Aleja lipowa w Dowspudzie od 1980 roku uznana jest za pomnik przyrody.

Opinie

Napisać komentarz