Trasa Pacai

Kowno – pałac Siruciai (Maironis-Museum)

Muzea

Audio przewodnik

0:00
0:00

W Kownie, w południowo-zachodnim narożniku Placu Ratuszowego, stoi dawny Pałac Paców (obecnie Muzeum Literatury Litewskiej im. Maironisa). Uważa się, że pałac ten powstał w XVII wieku z połączenia kilku wcześniej wybudowanych kamienic. Został on zbudowany przez kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Paca, (innemu przedstawicielowi dynastii Paców, Mikołajowi Pacowi, przypisuje się inicjatywę wybudowania klasztoru w Pożajściu, który został ukończony w drugiej połowie XVII wieku). W XVIII wieku posiadłość tę nabył i przebudował podstarości sądowy kowieński Szymon Syruć (Siruć),  dlatego czasami nazywa się ją Pałacem Syrucia. Jest to pałac w stylu późnobarokowym (rokokowym), zbudowany z połączenia trzech gotyckich domów murowanych. Gotyckie piwnice z XV-XVI w. są doskonale zachowane do dziś i należą do najstarszych w Kownie. Po śmierci Syrucia pałac w 1779 r. nabył hrabia Józef Chrapowicki, starości sądowy starodubskiego. W 1965 r. władze podjęły decyzję o nadaniu Muzeum Maironisa statusu muzeum republikańskiego. Z czasem pałac stał się centrum życia kulturalnego w Kownie, o które muzealnicy dbają do dzisiaj.

Opinie

Napisać komentarz