Trasa Pacai

Miasteczko wojskowe II batalionu Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuty i III grupy III pułku artylerii WP

Architektura

Opinie

Napisać komentarz