Pacų kelias

Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatas

Architektūra

Kontaktai

Pastatas iškilo per šešerius metus nuo 1882 m. iki 1888 m. Dar carinės okupacijos metais Vilkaviškyje pradėjo veikti „Žiburio“ draugija. Ji ragino žmones keltis gyventi į miestus, steigė mokyklas, knygynus, organizavo vaidinimus. Pirmoji Vilkaviškyje įsteigta lietuviška gimnazija buvo pavadinta „Žiburio“ vardu. 1930 m. gimnazijos pavadinime atsirado Jono Basanavičiaus pavardė. Pastato koridoriais praeityje vaikščiojo Kazys Bradūnas, Antanas Vaičiulaitis, Salomėja Nėris. Pokaryje senojo statinio rūsiuose NKVD buvo įrengusi tardymo kameras. Moksleiviai sėdėdami pamokose galėjo girdėti kankinamų kalinių riksmus. 1978 m. į šį pastatą įsikėlė Centrinė biblioteka, kuri 1995 m. spalio 15 d. pakeitė pavadinimą ir tapo Vilkaviškio viešąja biblioteka.

Atsiliepimai

Komentuoti