Pacų kelias

Šilo šaltinis

Gamta

Vištyčio ežero pakrantėje Šilelio miške gėlas vanduo trykšta iš šaltinėlio, kurį žmonės vadina Šventuoju. Senoliai pasakoja, kad prieš I-ąjį pasaulinį karą vienas neturtingas valstietis sapne matęs Švč. Mergelę Mariją, kuri jo prašiusi ties šaltinėliu pastatyti kryžių. Vargšas žmogelis neturėjo tam reikalingų įrankių, bet kai susapnavo tą patį sapną trečią kartą, nuėjo pas kaimyną ir su jo pagalba pastatė kryžių. Žmonės patikėję, kad čia Dievo galybė, pradėjo lankyti kryžių, šlakstytis šaltinėlio vandeniu, įtikėję, jog vanduo gydo nuo įvairiausių susirgimų, ypač akių ligų. Tikintys Šventojo šaltinėlio galiomis iš tolimiausių kampelių atvykę žmonės šlakstosi vandeniu, ant kalnelio šalia šaltinėlio stato kryželius.

Atsiliepimai

Komentuoti