Pacų kelias

Rimorystės muziejus Veiveriuose

Muziejai

Kontaktai

Kaip susisiekti?:
Darbo laikas:
I — V —
VI —
VII —

Pačiame Veiverių miestelio centre, šalia Šv. Liudviko bažnyčios įsikūręs Rimorystės muziejus pavadintas jo įkūrėjo ir puoselėtojo, buvusio ilgamečio Veiverių parapijos klebono Kazimiero Skučo vardu. Tokiu būdu įamžintas kelis dešimtmečius Veiverių kraštui ir jo žmonėms atidavęs gerbiamas kunigas ir jo nuopelnai, iš užmaršties prikeltas K. Skučo propaguotas, Lietuvoje beveik išnykęs pakinktų dirbėjų amatas, ir apsaugota klebono per daugelį metų surinkta unikali ekspozicija.
Muziejus įkurtas 2006 m. Veiverių bažnyčiai priklausančiame kluone. Bėgant laikui, senojo pastato būklė prastėjo, ir veiveriečiai labai apsidžiaugė, kad atsirado galimybė perkelti turtingą ekspoziciją į naujas patalpas. Kunigo Kazimiero Skučo giminaitė, gyvenanti Amerikoje, bet neprarandanti ryšio su gimtine, Milda Skučaitė-Napjus finansavo naujo muziejaus statybą. 2020 m. liepos 26 d. atidarytas naujas muziejaus pastatas tapo reikšmingu įvykiu ne tik Veiveriuose, Prienų rajone, bet ir visoje Lietuvoje.
Ekspozicijoje sukaupta nemažai žirgo pakinktų, skambalų, balnų, yra bričkų, važių, karietų, bažnytinių rogių, rimoriaus darbo įrankių. Tarp jų – ir paties klebono K. Skučo restauruoti, siūti pakinktai ir kamanos, sutaisyti balnai, sumeistrautos brikos ir važiai.

Muziejų aplankyti galima iš anksto susitarus tel. +370 687 80098 (klebonas Kęstutis Vosylius) arba tel. +370 679 77017 (Sigitas Mieldažys).

Vieta

Prienų rajonas

Atsiliepimai

Komentuoti