Pacų kelias

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Istorija

Kontaktai

Darbo laikas:
I — V —
VI —
VII —

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsteigta 1937 m.
Per septynis veiklos dešimtmečius keletą kartų keitėsi bibliotekos pavadinimas, struktūra, darbuotojai.
2011 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Prienų viešajai bibliotekai suteiktas poeto Justino Marcinkevičiaus vardas.
Bibliotekoje veikia poeto memorialinis kambarys.
2014 m. visuotiniame Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkime už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Lietuviškiausia biblioteka 2013“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai šiuo metu priklauso 23 miesto, miestelių ir kaimų bibliotekos. Tankiausias kaimo bibliotekų tinklas – Šilavoto ir Naujosios Ūtos seniūnijose. Rečiausias – Veiverių seniūnijoje.
Vidutinis nuotolis tarp kaimo bibliotekų – 6,5 km. Bibliotekos paslaugomis naudojasi  virš 10 tūkst. skaitytojų.
Joje apsilanko 157,6 tūkst. rajono gyventojų ir svečių, kuriems išduodama 285,7 tūkst. egz. įvairių dokumentų, organizuojama apie 800 įvairių renginių (literatūros parodų, literatūros ir muzikos vakarų, susitikimų su rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis, viktorinų, disputų, pokalbių, knygų aptarimų, spektaklių, jubiliejinių minėjimų ir kt.).
Pagrindinis Viešosios bibliotekos tikslas – tenkinti visų savivaldybės gyventojų informacinius, kultūrinius bei savišvietos poreikius, garantuoti visos informacijos, esančios bibliotekoje, prieinamumą, formuojant universalų dokumentų fondą, sisteminant ir platinant šiuose dokumentuose užfiksuotas žinias.

Vieta

Prienų rajonas

Atsiliepimai

Komentuoti