Pacų kelias

Daukšiagirės dvaras

Dvarai

Kontaktai

Darbo laikas:
I — V —
VI —
VII —

Daukšiagirės dvaras pastatytas XIX a. antroje pusėje trijų brolių žydų Frenkelių. Bėgant metams keitėsi dvaro savininkai. 1923 m. dvarą nusipirko lenkas inžinierius Jonas-Ksaveras Sasnovskis. 1926 m. pastarasis dėl turėtų didelių įsiskolinimų buvo priverstas dvarą perleisti, nes turtas buvo įkeistas 10’000 litų sumai pulkininko Romano Chodakovskio naudai. Lietuvos kariuomenės pulkininkas Romanas Chodakovskis buvo prezidento Antano Smetonos žmonos Sofijos Chodakauskaitės vyresnysis broils, tad dvare viešėdavo prezidento Antano Smetonos šeima.  

Apie 1928 m. Daukšiagirės dvaras buvo parduodamas aukcione. Jame dėl dvaro įsigijimo varžėsi du pirkėjai: Kazė Kudirkienė ir tuometis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Prekybos departamento direktorius Jonas Norkaitis. Abu pirkėjai labai norėjo šio dvaro, tačiau jį nupirko Kazė Kudirkienė. Nepaisant to, laikinojoje sostinėje aukštas pareigas ėjęs jaunas ambicingas valstybės tarnautojas Jonas Norkaitis rankų nenuleido. Pasirodo, rungdamasis dėl dvaro jau buvo įsižiūrėjęs naujos savininkės dukrą. Tad jis nepamiršo ne tik gražaus dvaro, bet ir čia matytos K. Kudirkienės dukros. Į Daukšiagirę Norkaitis ryžosi atvykti su dar rimtesniais ketinimais – piršlybomis. Merginai sutikus, kaip kraitis jaunai šeimai atiteko ir dvaras Taip J. Norkaitis vienu šūviu nušovė du zuikius – gavo ir puikų dvarą, ir gražią žmoną.

Valdant Jonui Norkaičiui, Daukšiagirės dvaras klestėjo: buvo pastatyti dideli tvartai, daržinė, veikė spirito varykla, šalia iškilo svirnas, kalvė, kiek toliau – kumetynas. Dvarui tuo metu priklausė 100 ha žemės. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikais per Joninių šventes Daukšiagirės dvare svečiuodavosi iš Kauno atvykę Respublikos prezidentas Antanas Smetona su žmona ir ministrais. Istoriniuose šaltiniuose minima, jog dvare svečiuodavosi ir daug kitų svarbių valdininkų – čia atvykdavo generolai Stasys Raštikis, Silvestras Žukauskas. 1940 m. šalį okupavus sovietams, J. Norkaitis su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1944 m. dvare trumpai veikė Pakuonio gimnazija. Sovietmečiu dvaro žemėse ir teritorijoje buvo įkurtas tarybinis ūkis, vėliau tapęs Daukšiagirės sodininkystės tarybiniu ūkiu.

2002 m. dvarą aukcione įsigijo dabartinis jo savininkas. Dvaras restauruotas laikantis kultūros paveldo objekto sąlygų kiek įmanoma išlaikant tiek autentiškus fasado ornamentus, tiek vidaus patalpų išplanavimą. Dvarą supa išlikęs parkas su tvenkinių sistema. Daukšiagirės dvare rengiamos privačios užsakomosios šventės, įmonių renginiai.

Vieta

Prienų rajonas

Atsiliepimai

Komentuoti